Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Jeugdsoos Flits

LOPPERSUM

Huisregels jeugdsoos Flits


Algemene regels


1. Alle aanwijzingen van vrijwilligers van de jeugdsoos die verband houden met de huisregels moeten direct worden opgevolgd.

2 . Het is voor iedere bezoeker verplicht medewerking te verlenen bij controles op het bezit van drugs, alcohol of wapens. Wanneer deze worden aangetroffen zal er aangifte worden gedaan.

3. Gevonden voorwerpen dienen direct bij de vrijwilligers te worden ingeleverd.

4. Consumpties dienen direct contant of met munten van de soos te worden betaald.

5. Alcoholhoudende dranken worden niet verkocht aan personen onder de 18 of aan mensen die naar inzicht van een vrijwilliger al te veel hebben genuttigd of onder invloed zijn van verdovende middelen.


Het is verboden om:


1. Drugs en andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen

2. Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.

3. Diefstal of vernielingen te plegen, goederen te verhandelen of te helen.

4. Geweld te gebruiken of ermee te dreigen, te discrimineren, te intimideren of te beledigen in gebaar en woord.

Bij overtreding van bovenstaande verboden zal er aangifte worden gedaan en een schorsing volgen van het betreden van het terrein van de jeugdsoos. (de lengte van de schorsing wordt bepaald door het bestuur en is afhankelijk van de overtreding)


Het is niet toegestaan:


1. Zelf meegebrachte drinken of etenswaren te consumeren in en op het terrein van de jeugdsoos.

2. Glaswerk of plasticbekers mee naar buiten te nemen.

3. Overlast en geluidsoverlast te veroorzaken op en om het terrein van de jeugdsoos.

4. In het pand te roken ( als u denkt dat dit wel moet zijn de boetes voor degenen die roken)

5. Met drinken of iets anders te gooien.

6. Voor personen onder de 18 jaar om alcoholhoudende dranken in hun bezit te hebben.

7. Voor personen van 18 jaar of ouder om alcoholhoudende dranken te kopen of weg te geven aan personen onder de 18 jaar.

Bij overtredingen van bovenstaande kan de toegang tot het gebouw en terrein worden ontzegd


De toegang word geweigerd als u:

1. Onder invloed verkeert van te veel alcohol of drugs.

2. U een schorsing heeft.

3. Geen medewerking verleent aan eerder genoemde controles.

4. Zich niet aan de huisregels houdt.


Bij het plegen van een misdrijf wordt u:

Aangehouden en de op u aan getroffen goederen worden in beslag genomen. U wordt overgedragen aan de politie.


Bij het niet naleven van de huisregels:

1. Wordt u uit het gebouw en van het terrein van de jeugdsoos verwijderd.

2. Zal u toegang tot de jeugdsoos en het terrein worden ontzegd. De tijdsduur van deze ontzegging is afhankelijk van de overtreding.


Als u tijdens een schorsing toch in het gebouw of op het terrein van de jeugdsoos bent volgt er aangifte van huisvredebreuk en wordt de schorsing verlengd.


Het bestuur en vrijwilligers van jeugdsoos Flits